\

Om Abelkonkurransen

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skolen.

I dag består konkurransen av to uttagningsrunder og en finale. Elever som gjør det godt i Abelkonkurransen kan bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser (eller internasjonale finaler).

Det faglige ansvaret har Institutt for matematiske fag ved NTNU, med støtte fra Matematikksenteret. Norsk matematisk forening eier konkurransen. 

Les mer på Abelkonkurransen.no