Velkommen til Abelkonkurransen!

Datoer for Abelkonkurransen 2023/2024:
Første runde: 9. november 2023
Andre runde: 18. januar 2024
Finale: 5. mars 2024