Regler

Begge runder

 • Du har 100 minutter på deg fra du begynner å løse oppgaver
 • Ingen hjelpemidler er tillatt, med unntak av kladdepapir og skrivesaker. Passer og linjal er også tillatt, men ikke gradskive, kalkulator eller andre digitale eller analoge hjelpemidle
 • Fremmedspråklige elever kan ha med ordbok

Første runde

 • Dato for første runde er 8. november 2018
 • Det er 20 oppgaver i første runde
 • For hver oppgave er det fem mulige valg, bare ett av dem er rett
 • Du får fem poeng for hvert rett svar og null poeng for hvert galt svar
 • Du får ett poeng for hvert ubesvart spørsmål, enten du har krysset av for «Blankt svar» eller ikke – så du får 20 poeng av 100 mulige dersom du leverer en helt blank besvarelse

Andre runde

 • Andre runde er 10. januar 2019
 • Den beste tiendedelen fra runde 1 er kvalifisert for andre runde
 • Andre runde holdes også ved skolene, etter tilsvarende opplegg som første runde
 • Det er ti oppgaver i andre runde
 • Svaret på hver oppgave er et heltall i området 0–999.