Regler

Begge runder

 • Du har 100 minutter på deg fra du begynner å løse oppgaver
 • Ingen hjelpemidler er tillatt, med unntak av kladdepapir og skrivesaker. Passer og linjal er også tillatt, men ikke gradskive, kalkulator eller andre digitale eller analoge hjelpemidler
 • Fremmedspråklige elever kan ha med ordbok

Første runde

 • Dato for første runde er i starten av november hvert år, og holdes ved skolene
 • Det er 20 oppgaver i første runde
 • For hver oppgave er det fem mulige valg, bare ett av dem er rett
 • Du får fem poeng for hvert rett svar og null poeng for hvert galt svar
 • Du får ett poeng for hvert ubesvart spørsmål, enten du har krysset av for «Blankt svar» eller ikke – så du får 20 poeng av 100 mulige dersom du krysser av for "Blankt svar" på alle oppgavene.

Andre runde

 • Andre runde er i starten av januar hvert år.
 • De beste 10% av deltagerne fra runde 1 er kvalifisert for andre runde
 • Andre runde holdes også ved skolene, etter tilsvarende opplegg som første runde
 • Det er 10 oppgaver i andre runde
 • Svaret på hver oppgave er et heltall i området 0–999.
 • Du får 10 poeng for riktig svar og null poeng for galt eller blankt svar. Det gir en poengsum mellom 0 og 100.

Finale

De ca 20 beste etter de to første rundene blir invitert til finalen. Den holdes ved NTNU i Trondheim.